6-klotsväska eller klottrappa

Idag möts många bowlare av en hel drös olika oljeprofiler. Vissa ganska gynnsamma, andra väldigt svårspelade. För att ha möjlighet att kunna prestera även på de lite tuffare profilerna så är det viktigt att ha olika varianter av klot i sin väska.

Vi har valt att kalla detta för 6-klotsväskan. Andra kallar den klottrappan. Kärt barn har många namn, syftet är detsamma.

Man kategoriserar sina klot 1 - 6, där klot 1 i din väska är det starkaste klotet du har, dvs det som svänger tidigast och klot 6 är det snällaste klotet, det som svänger minst.

Klot 1

Klot med solitt skal, matt yta, gärna asymmetriskt viktblock, lågt RG och hög diff. Stark layout, denna boll ska svänga tidigt och mycket.

På sportprofiler, börja gärna med detta klot

Klot 2

Klot med solitt- eller hybridskal, matt yta, dock inte lika matt som KLOT 1. Kan ha symmetriskt eller asymmetriskt viktblock beroende på spelare. Medelstark layout. Gärna lite högre RG och aningen lägre diff än KLOT 1

När klot 1 svänger för mycket/för tidigt, byt till KLOT 2

klot 3

Ditt medelklot, benchmark-klot.
Solid eller hybridskal, lågt RG och medel diff. Layout medelstark med mycket kontroll. Ytan på detta klot kan vara 2000-3000 beroende på din spelstil.

När KLOT 2 svänger för tidigt/för mycket byt till denna.

Klot 4

Skid / Flip. Detta klotet har en blank yta, om den är polerad eller har 4000-yta beror på spelartypen. Pearlskal eller hybrid, lågt till medel RG och hög diff. Layout som ger en tvärare slutsväng.

När oljan blir nedspelad och/eller när KLOT 1, 2 och 3 svänger för tidigt, byt till detta klot.

klot 5

Ett snäll klot som svänger mindre än de övriga 4. Ofta kan man använda ett äldre, befintligt klot att stoppa in i detta fack. Gärna symmetriskt viktblock med lite högre RG och lägre diff. Yta på detta klot kan variera från 2000-4000 beroende på spelare.

När KLOT 4 svänger för mycket, byt till detta klot.

Klot 6

Spärrklot eller Uretanklot
Används primärt för spärrspel, men kom ihåg att du kan även strajka med ett spärrklot!

Måste jag ha 6 klot?

Nej, självklart inte.

Om du bara vill spela med ett klot så är det kanske lämpligast att välja ett klot som passar in i fack 3.

Om du vill spela med två klot så behöver du antagligen även ett spärrklot. Så Klot 3 och klot 6

Om du vill spela med tre klot så kanske klot 1, klot 4 och klot 6 fungerar bäst. osv....

Om du vill diskutera din klotväska med oss, kontakta oss enklast genom att ringa 08-600 10 66 eller maila oss på inf@ekobowling.se