KLOTTRAPPA

Få en förståelse för hur du bör tänka när du köper nya klot. Det är viktigt att du har en variation av olika klot i din väska.

Att tänka på när du ska köpa klot

Ska ditt nya klot ersätta ett annat klot eller ska det komplettera de du redan har?

Vilken typ av klot är det du söker?
Hur mycket skruvpotential ska det nya klotet ska ha?
Vilket beteende är det du söker efter? Bansväng eller slutsväng?